ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3D2N by (MH) ขายยาวๆถึงปีใหม่

ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH  MALAYSIA 3D2N by (MH) ขายยาวๆถึงปีใหม่
ราคา: 6,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT35
กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม 18 - มกราคม 18
สายการบิน MALAYSIA AIRLINE
 
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ 
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์ 
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า 
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
 
 
อัตราค่าบริการ
 
6-8 JUL 18 7,999.-
7-9 JUL 18 6,999.-
13-15 JUL 18 7,999.-
14-16 JUL 18 7,999.-
20-22 JUL 18 7,999.-
21-23 JUL 18 7,999.-
27-29 JUL 18วันหยุดยาว 10,999.-
28-30 JUL 18วันหยุดยาว 10,999.-
3-5 AUG 18 7,999.-
4-6 AUG 18 6,999.-
11-13 AUG 18วันแม่แห่งชาติ 10,999.-
24-26 AUG 18 7,999.-
31 AUG -2 SEP 7,999.-
1-3 SEP 18 6,999.-
7-9 SEP 18 7,999.-
21-23 SEP 18 7,999.-
28-30 SEP 18 7,999.-
29 SEP- 1 OCT 7,999.-
5-7 OCT 18 7,999.-
6-8 OCT 18 7,999.-
13-15 OCT 18วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 10,999.-
19-21 OCT 18วันปิยมหาราช 8,999.-
20-22 OCT 18วันปิยมหาราช 8,999.-
21-23 OCT 18วันปิยมหาราช 8,999.-
26-28 OCT 18 7,999.-
27-29 OCT 18 7,999.-
2-4 NOV 18 6,999.-
9-11 NOV 18 7,999.-
16-18 NOV 18 7,999.-
2-4 NOV 18 6,999.-
9-11 NOV 18 7,999.-
16-18 NOV 18 7,999.-
8-10 DEC 18
วันรัฐธรรมนูญ 10,999.-
14-16 DEC 18 7,999.-
15-17 DEC 18 7,999.-
21-23 DEC 18 7,999.-
22-24 DEC 18 7,999.-
28-30 DEC 18วันปีใหม่ 9,999.-
29-31 DEC 18วันปีใหม่ 9,999.-
30 DEC -1 JANวันปีใหม่ 11,999.-
31 DEC -2 JANวันปีใหม่ 11,999.-
1-3 JAN 19 10,999.-
 
 
***ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก***
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี   ราคา 3,500 บาท
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน ชำระที่สนามบิน 
(ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)