ทัวร์อินเดีย จัยปูร์เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน ส.ค.-ก.ย.2561

ทัวร์อินเดีย จัยปูร์เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน ส.ค.-ก.ย.2561
ราคา: 12,921 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
ยลโฉม..มหานครสีชมพู  “ จัยปูร์ ”  เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย 
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ ทัชมาฮาล ” 
ขอพร “พระพิฆเนศ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแห่งเมืองจัยปูร์ 
นั่งรถจิ๊บ...ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ WE 
เพียง 12,921 บาท 
 
17 -20 สิงหาคม 61 ราคา 12,921
24 – 27 สิงหาคม 61  ราคา  12,921
7 – 10 กันยายน 61 ราคา 12,921
14 – 17 กันยายน 61 ราคา 12,921
 

* ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ :  ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี
หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,000 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)