ทัวร์อินเดีย กรีนซีซั่น Kashmir LOVER ศรีนาคา พาฮาแกม กุลมาร์ค ดซนามาร์ค 6วัน4คืน SG

ทัวร์อินเดีย กรีนซีซั่น Kashmir LOVER ศรีนาคา พาฮาแกม กุลมาร์ค ดซนามาร์ค 6วัน4คืน SG
ราคา: 29,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT52
เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด
“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก 
ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ 
 นั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย..... 
 
สายการบิน SPICEJET (SG) 
สายการ มิ.ย. - ก.ย.2561
ราคา 29,900 บาท 
15-20 มิ.ย.  
26 มิ.ย.-1 ก.ค.
26-31ก.ค.
10-15 , 24-29 ส.ค.
7-12 , 21-26ก.ย.