ทิเบตน้อย...แห่งอินเดีย เลห์ ลาดักห์ ....สวรรค์บนเส้นขอบฟ้า 7วัน6คืน 9W

ทิเบตน้อย...แห่งอินเดีย  เลห์ ลาดักห์ ....สวรรค์บนเส้นขอบฟ้า 7วัน6คืน 9W
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT52
ทิเบตน้อย...แห่งอินเดีย  เลห์ ลาดักห์ ....สวรรค์บนเส้นขอบฟ้า 7วัน6คืน 9W
เส้นทาง เลห์ – ลาดัก -หุบนูบราวัลเลย์ –ทะเลสาบพันกอง สามารถท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี
เส้นทางแห่งอ้อมกอดหิมาลัย ...ลาดักห์ เลห์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย  " สวรรค์ปลายขอบฟ้า" ที่นี่คือสวรรค์บนดินของนักเดินทางอย่างแท้จริง... …
มาเห็นและสัมผัส เลห์ ลาดักห์ ด้วยตาคุณเองสักครั้งหนึ่ง..ของการเดินของท่านกับเรา...
ที่นี่ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย (little Tibet) รัฐที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย และเป็นดินแดนที่งดงามด้วยวัฒนธรรมทิเบต...
ดินแดนแห่งวัฒนธรรมทิเบต วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ สตอคพาเลซ หุบเขานูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง…
พาชมจุด Highlight สำคัญๆ ครบตลอดเส้นทาง...ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทาง ที่พักระดับมาตรฐานอาหารไทยเสริม ทุกมื้อ 
(พักโรงแรมเมืองเดลี 1 คืน, เมืองเลห์ 4 คืนและนูบร้าวัลเลย์ 1 คืน)

** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ 
** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง 
** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ


สายการบิน Jet Airways (9W) 
วันเดินทางและราคา 
ราคาท่านละ 49,900.-
11-17 มิ
ถุนายน 
16-22 กรกฏาคม 
27 กรกฏาคม-2สิงหาคม
11-17 สิงหาคม 
24-30 กันายน
20-26 ตุลาคม