ทัวรือินเดีย Kashmir lover 6D4N_AUTUMN “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์

ทัวรือินเดีย Kashmir lover 6D4N_AUTUMN “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์
ราคา: 29,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT52
กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน -  ตุลาคม 61 โดยสายการบิน SPICEJET (SG)
“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ  ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ  นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย.....
เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด


5-10,12-17,19-24,23-28  ตุลาคม 61
2-7,9-14,23-28    พฤศจิกายน 61