ทัวรืเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน ต.ค. - ม.ค. 62

ทัวรืเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน ต.ค. - ม.ค. 62
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO2KTM-TG001
กำหนดการเดินทาง ต.ค. - ม.ค. 62 โดยสายการบินไทย
• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ 
• บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว

วันที่ : 11-15 ต.ค. 61 35,900.-
วันที่ : 08-12 ธ.ค. 61 35,900.-
วันที่ : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 38,900.-
วันที่ : 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 38,900.-