ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 3วัน2คืน โดยสายการบินไลออนแอร์

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ 3วัน2คืน โดยสายการบินไลออนแอร์
ราคา: 12,221 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
เดินทาง 
7-9 พฤศจิกายน 61 , 10-12 ธันวาคม 61

นมัสเต  เนปาล..มนต์เสน่ห์หิมาลัย 3 วัน
HiLight NepaL“WisdoM      EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป
สัมผัสอารยธรรม l วัฒนธรรมโบราณ l ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี
ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)


ราคาไม่รวม วีซ่า 1500
ทิปไกดื 1500