ทัวร์ เนปาล WONDER OF NEPAL 7 วัน 6 คืน สายการบินไทยTG

ทัวร์ เนปาล WONDER OF NEPAL 7 วัน 6 คืน  สายการบินไทยTG
ราคา: 50,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT52
กาฐมัณฑุ-ภัคตาปูร์-อุทยานจิตวัน-นากาก๊อต - เมืองโภครา
เมืองกาฐมันฑุ....เมืองแห่งมรดกโลก 6 แห่ง นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต
อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงแรดนอเดียวหาชมได้ยาก
เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน
ยอดเขานากาก็อต...ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก
 
สายการบินไทยTG
ราคา 50,500  บาท 
 21-27 ก.ค./ 61
11-17 ส.ค./ 15-21 ก.ย.61