ทัวร์มัลดีฟ DUSIT THANI RESORT & SPA MALDIVES

ทัวร์มัลดีฟ DUSIT THANI RESORT & SPA MALDIVES
ราคา: 30,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT 70
DUSIT THANI – Maldives  
PROMOTION 45% DISCOUNT 
Book by 1 April – 30 September 2018
Travelling period: 1 April – 20 December 2018


อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
● ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์
● การรับประทานอาหารนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
● กิจกรรมชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
● ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
● Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)