04.ทัวร์อียิปต์ - กรีซ ตามรอยมหาเทพ 6 วัน โดย สายการบิน อียิปต์แอร์

04.ทัวร์อียิปต์ - กรีซ ตามรอยมหาเทพ 6 วัน โดย สายการบิน อียิปต์แอร์
ราคา: 38,883 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
กรีซ ►ดินแดนแห่งเทพนิยายlชมแหล่งอารยธรรมlประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวกรีซ
เกาะในฝัน สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก :::อียิปต์ ►ศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่แห่งผืนพิภพ ยลโฉม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) สายการบินประจำชาติอียิปต์
 
ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท/ท่าน