ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)

ทัวร์อียิปต์  จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
ราคา: 58,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GO3CAI-MS001
• เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ อียิปต์ + จอร์แดน อารายธรรมโบราณกว่า 6,000 ปี
• ชม 4 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาพีระมิด , ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส , หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย, นครเพตรา มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
• ดื่มด่ำบรรยากาศกับการทานอาหารค่ำล่องเรือแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
• เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์
• สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก
• ชม The Treasury แห่งนครเพตร
เดินทางวันที่ 

วันที่   06-13 ก.ย., 27 ก.ย. – 04 ต.ค. 61
วันที่  11-18, 18-25 ต.ค. 61
วันที่   25 ต.ค. – 01 พ.ย., 01-08 , 08-15 พ.ย. 61
วันที่   29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 61, 06-13 , 20-27 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
>> ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 30 USD) 
>> ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 24 USD)