ทัวร์ยุโรป Classic Northern Europe 9 Days ก.ย. - ม.ค. 62

ทัวร์ยุโรป Classic Northern Europe 9 Days ก.ย. - ม.ค. 62
ราคา: 79,000 บาท
รหัสทัวร์: DPT71 SIRI02
กำหนดการเดินทาง ก.ย. - ม.ค. 62 ด้วยสายการบิน เอมิเรตส์ 
เยี่ยมชมมนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ กับเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาของชนชาติเยอรมัน ตามรอยเรื่องราวและความรุ่งเรืองแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ที่เป็นรากฐานของความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเดินทางสุดคลาสสิคในดินแดนที่เคยตกอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสงครามโลก
ที่นี่คือ สาธารณรัฐเช็กและเยอรมนี”

14-22 ก.ย. 61 79,000
12- 20 ต.ค.61 84,000
9-17 พ.ย 61    84,000
5-13 ธ.ค. 61    84,000
21 - 29 ธ.ค. 61 84,000
29 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค.62 84,000