ทัวร์ยุโรป CROATIA RIVIERA 7วัน สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป CROATIA RIVIERA 7วัน สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
บินเข้า ซาเกรบ บินออก ดูบรอฟนิค ดีที่สุด
ซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ 
เจเซร่า-ซาดาร์-วิโดเซ่-ซิบินิค-โทรเกียร์
สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)-ดูบรอฟนิค
 
กำหนดการเดินทาง       
ราคา 49,900.- บาท
10-16 ต.ค. / 14-20 ต.ค. / 05-11 พ.ย.
12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-02 ธ.ค.
10-16 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-06ม.ค.  
 

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มเงิน  6,000.- บาท
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)