ทัวร์ยุโรป Austria – Poland – Hungary – Germany 10 Days TG ก.ค.-ต.ค.2561

ทัวร์ยุโรป  Austria – Poland – Hungary – Germany 10 Days TG ก.ค.-ต.ค.2561
ราคา: 82,000 บาท
รหัสทัวร์: DPT71-SIRI24

พระราชวังเชิงบรุนน์ – ริงสตราเซ่ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์
มรดกโลกเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์ “กรากุฟ” - ปราสาทหลวงเววิล
เมืองบูดาเปสต์ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมืองฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านชนบทที่สวยงามที่สุด

สายการบินไทย 
เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2561
เริ่มต้น 85,000 


ราคา 85,000.-
วันที่ 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 61, 
วันที่ 10 – 19 ส.ค. 61

ราคา 82,000.-
วันที่ 14 - 23 ก.ย. 61 

ราคา 87,000.-
วันที่ 12 – 21 ต.ค. 61