ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 9วัน TG

ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี  9วัน TG
ราคา: 59,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT37-WTG0209V
เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี
เดินทางช่วง 25 ส.ค.-02 ก.ย. // 16-24 ก.ย. 2561
เมืองซาลส์บวร์ก
ชมเมืองฮัลล์สตัทท์
เมืองมิวนิค
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
ชมปราสาทปร๊าก
กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ 
เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
กรุงเวียนนา
ข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 
สายการบินไทย
เพียง59,900.- **รวมวีซ่าแล้ว**
ส.ค.-ก.ย. 2561
เดินทางวันที่  25 ส.ค.-02 ก.ย. // 16-24 ก.ย. 2561