ทัวร์ยุโรป Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ยุโรป Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคา: 55,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GOT CMN-EK001
ไฮไลท์ 
>>สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”    
>>เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)  
>>ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน 
>>นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก 
เดินทางวันที่ 
วันที่   9-18 ส.ค. 61
วันที่   12-21 ก.ย., 26 ก.ย.-5 ต.ค. 61
วันที่   10-19, 19-28 ต.ค. 61


****หมายเหตุ****
>>>ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศโมรอคโค
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 800 บาท)
>>>ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (เท่ากับ 40 USD ต่อท่าน)
>>>ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 USD)