ทัวร์ยุโรป EURO 2.2 France Swiss Italy 7D 4N (Titlis)โดย เอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ยุโรป  EURO 2.2 France Swiss Italy 7D 4N (Titlis)โดย เอมิเรตส์ (EK)
ราคา: 52,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT46_EU2.2
จัดเต็มกับรายการสุดฮิต นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าลูฟว์
เข้าแวร์ซาย ขึ้นหอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ ล่องเรือกอนโดล่า
อิ่มอร่อยกับหอยเอสคาร์โกร์พร้อมไวน์ฝรั่งเศส
แซบกับเมนูสวิตฟองดูว์ และรับทานอาหารอิตาเลียนต้นตำรับ
พักฝรั่งเศส 2 คืน พักสวิต 2 คืน พักอิตาลี 2 คืน
เดินทางวันที่ 
26 ก.ค.-1 ส.ค.
8-14 ส.ค. // 12-18 ก.ย.
26 ก.ย. – 2 ต.ค.
10-16 / 17-23 / 21-27 ต.ค.

หมายเหตุ 
  1. ค่าทิปท่านละ 35.- ยูโร
  2. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)