ทัวร์ยุโรป Eastern Europe 9 Days มนต์เสน่ห์ยุโรปตะวันออก ก.ค -ต.ค. 61

ทัวร์ยุโรป Eastern Europe 9 Days มนต์เสน่ห์ยุโรปตะวันออก ก.ค -ต.ค. 61
ราคา: 82,000 บาท
รหัสทัวร์: DPT71 SIRI25
กำหนดการเดินทาง ก.ค -ต.ค. 61  โดยสายการบินไทย 
ร่วมชมความงดงามของมรดกโลกในดินแดนแห่งสมรภูมิในอดีต
เมืองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลก 
สร้างคติเตือนใจและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง
โดยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น 
กับดินแดนใหม่ ๆ ที่นี่คือ โปแลนด์ ฮังการี ออสเตรียและเยอรมนี

27 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 85,000 บาท
10 – 19 ส.ค. 61 85,000 บาท
14 - 23 ก.ย. 61 82,000 บาท
12 – 21 ต.ค. 61 87,000 บาท