ทัวร์ยุโรป CLASSIC EAST EUROPE 2 5 ประเทศ 10 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป CLASSIC EAST EUROPE 2  5 ประเทศ 10 วัน 7 คืน (TG)
ราคา: 84,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GO3VIETG013

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                 
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
เมนูพิเศษ  เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
เดินทางวันที่ (วันขึ้นปีใหม่)
28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62 (ปีใหม่)


***หมายเหตุ***
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร)
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)