ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE SPACIAL TG ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE SPACIAL  TG ยุโรปตะวันออก  8 วัน 5 คืน
ราคา: 45,991 บาท
รหัสทัวร์: DPT08
กำหนดการเดินทาง ส.ค. 61 - ธ.ค. 61 โดยสายการบินไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน)เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  
เชค    : ปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองซาลส์บวร์ก
ออสเตรีย    : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เดือนสิงหาคม 61 10-17 ส.ค. 61 45,991 .
เดือนกันยายน 61 7-14 ก.ย. 61 46,991 .
เดือนธันวาคม 14-21 ธ.ค. 61  49,991.-