ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยเอธิโอเปียน แอร์ไลน์

ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยเอธิโอเปียน แอร์ไลน์
ราคา: 99,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GO3NBO-ET001
•เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการส่องสัตว์ ทั้งแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara) 
•เต็มอิ่มกับกิจกรรมส่องสัตว์ (Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง Lion King อาทิเช่น Timo (เมียร์แคต Meerkat), Pumba (หมูป่า Wild boar), Rafiki (ลิงบาบูน Baboon), Sensi , Bunsai and Ed (สุนัขป่าไฮยีน่า Hyena)
•ล่องเรือชมฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) และนกนานาชนิดที่ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha)
•ชมฝูงนกฟลามิงโก (Flamingo) นับหมื่นนับแสนตัวที่อุทยานแห่งชาติโบโกเรีย (Lake Bogoria) 
•เยี่ยมชมหมู่บ้านชมเผ่ามาไซ มาร่า (Masai mara Village) ชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า 
•สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100% ***ช่วงฤดูสัตว์อพยพ (Migration) เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นประจำทุกปี และการพบเจอสัตว์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ช่วงฤดูการ ***

เดินทางวันที่ 
12-19 ต.ค. 61

หมายเหตุ

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม โดยปกติวันละ 1-2 USD ต่อท่าน
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 60 USD)
(ท่านละ 24 USD)