ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน GO1VTE-PG001

ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  GO1VTE-PG001
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO1VTE-PG001
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 61 - กันยายน 61 โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน 
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง 
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี 
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันที่  20-22 กรกฏาคม 61 11,900.-
วันที่  28-30 กรกฏาคม 61 15,900.-
วันที่  03-05 สิงหาคม 61   13,900.-
วันที่  10-12 สิงหาคม 61   15,900.-
วันที่  11-13 สิงหาคม 61   15,900.-
วันที่  25-27 สิงหาคม 61   13,900.-
วันที่  08-10 กันยายน 61   13,900.-
วันที่  21-23 กันยายน 61   13,900.-
วันที่  28-30 กันยายน 61   11,900.-