ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน GO1VTE-FD001

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน GO1VTE-FD001
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO1VTE-FD001
กำหนดการเดินทาง กันยายน 61 -  ตุลาคม 61 โดยสายการบินแอร์เอเชีย
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน 
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว 
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันที่ 14-16 กันยายน 61 12,900.-
วันที่ 29 กันยายน -01 ตุลาคม 61 12,900.-
วันที่ 11-13 ตุลาคม 61 12,900.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 61 15,900.-
วันที่ 18-20 ตุลาคม 61 12,900.-
วันที่ 20-22 ตุลาคม 61 15,900.-
วันที่ 23-25 ตุลาคม 61 15,900.-
วันที่ 25-27 ตุลาคม 61 12,900.-
วันที่ 28-30 ตุลาคม 61   9,900.-