ทัวร์ลาว Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน GO1LPQ-PG001

ทัวร์ลาว Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน GO1LPQ-PG001
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO1LPQ-PG001
กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - กันยายน 61 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
• ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง 
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง 
• ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง 
• ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระ
วันที่ 28-30 กรกฏาคม 61 14,900.-
วันที่ 11-13 สิงหาคม 61 14,900.-
วันที่ 31 สิงหาคม-02 กันยายน 6112,900.-
วันที่ 15-17 กันยายน 61 12,900.-
วันที่ 28-30 กันยายน 61 12,900.-