ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน BY FD

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน BY FD
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_LAO02_FD

>>ไฮไลท์<<
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เดินทางวันที่  

6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61

3 ส.ค-61-5 ส.ค.61
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61

7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61


**หมายเหตุ**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)