ทัวร์ลาว 2N3D HISO Luang Prabang (08-10Sep18)

ทัวร์ลาว 2N3D HISO Luang Prabang (08-10Sep18)
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT12 23-PG-HLP0900-1
กำหนดการเดินทาง กันยายน 18 โดยสายการบิน Bangkok Airways(PG)
ชมพระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคล – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – น้ำตกกวางสี – ร่วมชมงานเทศกาลแข่งเรือหลวงพระบาง – ตลาดมืด – ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู – บ้านช่างไห – บ้านผานม
08-10กันยายน18