ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_REP01_FD

.....ไฮไลท์.....ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

>>>เดินทางวันที่ <<<
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
10 ส.ค.61- 12 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61