ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน2คืนโดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน2คืนโดยแอร์เอเชีย ส.ค.-ก.ย.
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_REP02_FD

ไฮไลท์>>>ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เดินทางวันที่ 

7 ก.ค.61-9 ก.ค.61
14 ก.ค.61-16 ก.ค.61
21 ก.ค.61-23 ก.ค.61
4 ส.ค.61 6 ส.ค.61
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61
18 ส.ค.61 20 ส.ค.61
25 ส.ค.61 27 ส.ค.61
1 ก.ย.61 3 ก.ย.61
15 ก.ย.61 17 ก.ย.61
22 ก.ย.61 24 ก.ย.61
29 ก.ย.61 01 ต.ค.61


*****หมายเหตุ*****

ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)