ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิงหาคม-กันยายน 61

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สิงหาคม-กันยายน 61
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_GO1REP-PG001
-เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
- ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่
- ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
-ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
- ปราสาทตาพรหม - นครวัด 
เดินทางวันที่ 
วันที่ 04-05 ส.ค. 61
วันที่ 11-12 ส.ค. 61
วันที่ 18-19 ส.ค. 61
วันที่ 25-26 ส.ค. 61
วันที่ 01-02 ก.ย. 61
วันที่ 08-09 ก.ย. 61
วันที่ 15-16 ก.ย. 61
วันที่ 22-23 ก.ย. 61
วันที่ 29-30 ก.ย. 61

***หมายเหตุ*** ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 400 บาท