ทัวร์เขมร บันทายสรี-นครธม-ตาพรม-นครวัด 2 วัน 1 คืน (ส.ค.-ธ.ค.61)

ทัวร์เขมร บันทายสรี-นครธม-ตาพรม-นครวัด  2 วัน 1 คืน (ส.ค.-ธ.ค.61)
ราคา: 7,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT32
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน 
ท่องอารยธรรมกัมพูชา สัมผัสปราสาทวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ล่องเรือชมธรรมชาติที่โตนเลสาป
บันทายสรี-นครธม-ตาพรม-นครวัด 
ราคานี้รวมค่าเข้าชมทุกที่แล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

บินโดยสายการบิน THAI SMILE 
ราคาเริ่มต้นเพียง 7,999.- 
11 - 12 ส.ค 61 ราคา 8,999
12 – 13 ส.ค 61 ราคา 8,999
25 – 26 ส.ค 61 ราคา 7,999
7 – 8 ก.ย 61 ราคา 7,999
15 – 16 ก.ย 61 ราคา 7,999
29 – 30 ก.ย 61 ราคา 7,999
13 – 14 ต.ค 61 ราคา 8,999
14 – 15 ต.ค 61 ราคา 8,999
20 – 21 ต.ค 61 ราคา 8,999
3 – 4 พ.ย 61 ราคา 7,999
17 – 18  พ.ย 61 ราคา 7,999
24 – 25 พ.ย 61 ราคา 7,999
8 – 9 ธ.ค 61 ราคา 8,999
9 – 10 ธ.ค 61 ราคา 8,999
22 – 23 ธ.ค 61 ราคา 8,999
29 – 30 ธ.ค ราคา 8,999
30 – 31 ธ.ค 61 ราคา 8,999
31 ธ.ค – 1 ม.ค 62 ราคา 9,999