มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO1MFM-FD002
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ต.ค. 2561
• เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 
• ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต 
• ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว 
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง • เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
21-23 กรกฎาคม 2561   9,900.-
26-28 กรกฎาคม 2561 12,900.-
27-30 กรกฎาคม 2561 14,900.-
28-30 กรกฎาคม 2561 14,900.-
03-05 สิงหาคม 2561 11,900.-
04-06 สิงหาคม 2561 11,900.-
10-12 สิงหาคม 2561 12,900.-
11-13 สิงหาคม 2561 14,900.-
17-19 สิงหาคม 2561 11,900.-
18-20 สิงหาคม 2561 11,900.-
24-26 สิงหาคม 2561 11,900.-
25-27 สิงหาคม 2561 11,900.-
31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 11,900.-
01-03 กันยายน 2561 12,900.-
07-09 กันยายน 2561 12,900.-
08-10 กันยายน 2561 12,900.-
14-16 กันยายน 2561 12,900.-
15-17 กันยายน 2561 12,900.-
21-23 กันยายน 2561 12,900.-
22-24 กันยายน 2561 10,900.-
28-30 กันยายน 2561 12,900.-
29 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 12,900.-