ทัวร์เกาหลี KOREA พฤกษาหลากสี บินดึก กลับดึก 5D3N เดินทาง ตค.18 (ICN06)

ทัวร์เกาหลี KOREA พฤกษาหลากสี บินดึก กลับดึก 5D3N เดินทาง ตค.18 (ICN06)
ราคา: 19,998 บาท
รหัสทัวร์: DPT73-ICN06
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)
***มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ***
 
 
เมืองชุนชอน -  เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน –วัดชินฮึงซา
สวนผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี  - ย่านเมียงดง–มหาวิทยาลัยอีฮวา-ย่านช้อปปิ้งอีเด
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  -สวนฮานึล- ร้านละลายเงินวอน
 
 
อัตราค่าบริการ
 
03-07 ตุลาคม 2561 ราคา 19,998
04-08 ตุลาคม 2561 ราคา 19,998
05-09 ตุลาคม 2561 ราคา 21,998
10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 23,998
12-16 ตุลาคม 2561 ราคา 23,998
18-22 ตุลาคม 2561 ราคา 23,998
19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 23,998
24-28 ตุลาคม 2561 ราคา 21,998
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทริป