ทัวร์เกาหลีใต้ โซล ปูซาน 5วัน3คืน เดินทาง กย.18 BY XJ

ทัวร์เกาหลีใต้ โซล ปูซาน 5วัน3คืน เดินทาง กย.18 BY XJ
ราคา: 15,551 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
KOREA  PUSAN+SEOUL  5 Day 3 Night
ครั้งเดียว...เที่ยว 2 เมืองฮิต เก็บครบHilight ปูซาน+โซล
พิเศษ! ไม่เหมือนใครผ่อนคลายสไตล์เกาหลี “จิมจิลบัง”
คล้องกุญแจหอคอยโซลทาวเวอร์...สวนโซลโล7017...ชองซาโพ สกายวอล์ค
เดินทางวันที่ 
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 
ราคานี้ไม่รวมทิปไกด์ 1500 บาท/ท่าน