ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน โดย ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน โดย ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06
• ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ
• เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
• เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
• พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
เดินทางวันที่ 

วันที่  06 -  10 ก.ย. 61
วันที่  20 - 24 ก.ย. 61
วันที่  27 ก.ย. -  01 ต.ค. 61
วันที่  04 - 08 ต.ค. 61 
วันที่  11 - 15 ต.ค. 61
วันที่  12 - 16 ต.ค. 61
วันที่  18 - 22 ต.ค. 61
วันที่  20 - 24 ต.ค. 61
วันที่  25 - 29 ต.ค. 61
วันที่  08 - 12 พ.ย. 61
วันที่  15 - 19 พ.ย. 61
วันที่  22 - 26 พ.ย. 61
วันที่ 29 พ.ย. -03 ธ.ค. 61
วันที่ 07-11 ธ.ค. 61
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61

หมายเหตุ 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,000 /ท่าน/ทริป