ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน FD101 NOV 2018 - APR 2019

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน FD101 NOV 2018 - APR 2019
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 FD101
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง
คิม ปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว 
พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์ 
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต 
 
การบินไทยแอร์เอเชียThai Air Asia (FD) 

 
23 - 25 Nov 2018 14,888 
03 - 05 Dec 2018 14,888 
09 - 11 Dec 2018 14,888 
31 Dec 2018 - 02 Jan 2019 17,888 
10 - 12 Jan 2019 12,888 
24 - 26 Jan 2019 13,888 
07 - 09 Feb 2019 12,888 
17 - 19 Feb 2019 14,888 
14 - 16 Mar 2019 13,888 
24 - 26 Mar 2019 13,888 
07 - 09 Apr 2019 13,888 
11 - 13 Apr 2019 15,888 
14 - 16 Apr 2019 18,888