JXW15 TOKYO AUTUMN RED โตเกียว ฟูจิ 5D3N Nov - Dec 2018

JXW15 TOKYO AUTUMN RED โตเกียว ฟูจิ 5D3N  Nov - Dec 2018
ราคา: 21,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 JXW15
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น / อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - โอชิโนะฮักไก 
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิไคโร –ชินจูกุ -  อาหารเช้า,เที่ยง (JAPANESE SET)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)หรือเลือกซื้อOPTION TOUR 
วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
สายการบิน NOKSCOOT