ทัวร์สิงค์โปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC by 3D (SQ)

ทัวร์สิงค์โปร์  SUPERB SINGAPORE EPIC by 3D (SQ)
ราคา: 15,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT35
บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
 
 
1-3 JUNE 18 16,999.-
8-10 JUNE 18 15,999.-
15-17 JUNE 18 16,999.-
22-24 JUNE 18 16,999.-
29 JUNE – 1 JUL18 16,999.-
6-8 JUL 18 16,999.-
13-15 JUL 18 15,999.-
20-22 JUL 18 16,999.-
27-29 JUL 18       วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10 17,999.-
28-30 JUL 18      วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10 17,999.-
3-5 AUG 18 16,999.-
11-13 AUG 18        วันแม่แห่งชาติ 17,999.-
17-19 AUG 18 15,999.-
24-26 AUG 18 16,999.-
31 AUG – 2 SEP 16,999.-
7-9 SEP 18 16,999.-
21-23 SEP 18 16,999.-
28-30 SEP 18 15,999.-
5-7 OCT 18 16,999.-
13-15 OCT 18
วันคล้ายวัน
สวรรณคต ร9. 17,999.-
19-21 OCT 18             วันปิยมหาราช 16,999.-
20-22 OCT 18             วันปิยมหาราช 17,999.-
21-23 OCT 18             วันปิยมหาราช 17,999.-
26-28 OCT 18             วันปิยมหาราช 17,999.-