ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน EK

ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน  EK
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT69-HG03
รัสเซีย - มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส
 พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์
 
สายการบินเอมิเรตส์ EK
เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2561

ราคาท่านละ 49,900.-
กรกฏาคม 20-27 / 23-30 ก.ค.
              25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.
สิงหาคม 6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 ส.ค.
              28 ส.ค.-4 ก.ย.
กันยายน 5-12 / 25 ก.ย.-2 ต.ค.
ตุลาคม 3-10 / 9-16 / 16-23 
 
ราคาท่านละ 50,900
ตุลาคม 19-26 ต.ค.
 
 
ราคานี้ไม่รวม
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)