ทัวร์ยุโรป เที่ยวเมืองน่ารัก เจาะลึกเยอรมัน - บาวาเรีย พักโรงแรมดี 4 ดาวเต็ม 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเมืองน่ารัก เจาะลึกเยอรมัน - บาวาเรีย พักโรงแรมดี 4 ดาวเต็ม 9วัน 6คืน
ราคา: 99,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT45
นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี
นำท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนซ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์ 
นำท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนซ์
นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่
นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus)(ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์


สายการบิน การบินไทย   
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 2561
เริ่มต้น 99,500 .-


วันเดินทางและราคา
มิถุนายน = 1-9  /  8-16  /  15-23  /  22-30 = 99,500
กรกฎาคม = 5-13  /  18-26 = 99,500
สิงหาคม = 9-17  /  23-31 = 99,500
กันยายน = 7-15  /  14-22 = 99,500
หมายเหตุ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)