ทัวร์โตเกียว HJT-XJ53-A03 HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ สายการบิน AIR ASIA X

ทัวร์โตเกียว HJT-XJ53-A03 HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ สายการบิน AIR ASIA X
ราคา: 18,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT10-HJT-XJ53-A03

วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
ย่านชินจุกุ, โอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, บุฟเฟต์ขาปูยักษ์เสิร์ฟไม่อั้น

 
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2561
สายการบิน AIR ASIA X
เริ่มต้นเพียง 18,888.-

วันเดินทาง
วันที่ 1-5 ส.ค. 61   22,999
วันที่ 2-6 ส.ค. 61 22,999
วันที่ 3-7 ส.ค. 61 21,999
วันที่ 8-12 ส.ค. 61 26,999
วันที่ 9-13 ส.ค. 61 26,999
วันที่ 10-14 ส.ค. 61   26,999
วันที่ 15-19 ส.ค. 61 22,999
วันที่ 16-20 ส.ค. 61 22,999
วันที่ 17-21 ส.ค. 61 21,999
วันที่ 22-26 ส.ค. 61 22,999
วันที่ 23-27 ส.ค. 61 22,999
วันที่ 24 -28 ส.ค. 61  21,999
วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 61 22,999
วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61   22,999
วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 1 - 5 ก.ย. 61  20,999
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 61   19,999
วันที่ 3 - 7 ก.ย. 61 18,888
วันที่ 4 - 8 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 61 20,999
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 61 19,999
วันที่ 10 - 14 ก.ย. 61 18,888
วันที่ 11 – 15 ก.ย. 61   21,999
วันที่ 14 – 18 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 15 – 19 ก.ย. 61 20,999
วันที่ 16 – 20 ก.ย. 61 19,999
วันที่ 17 – 21 ก.ย. 61 18,888
วันที่ 18 – 22 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 21 – 25 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 22 – 26 ก.ย. 61 20,999
วันที่ 23 – 27 ก.ย. 61 20,999
วันที่ 24 – 28 ก.ย. 61   20,999
วันที่ 25 – 29 ก.ย. 61 21,999
วันที่ 28 ก.ย.  – 2 ต.ค. 61   21,999
วันที่ 29 ก.ย.  – 3 ต.ค. 61 20,999
วันที่ 30 ก.ย.  – 4 ต.ค. 61 23,999
วันที่ 1 – 5 ต.ค. 61   23,999
วันที่ 4 - 8 ต.ค. 61 24,999
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 61 24,999
วันที่ 6 - 10 ต.ค. 61 23,999
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 61   23,,999
วันที่ 8 - 11 ต.ค. 61 23,999
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 61   27,999
วันที่ 13 - 17 ต.ค. 61   24,999
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 61   24,999
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 61 24,999
วันที่ 19 - 20 ต.ค. 61 27,999
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 61   27,999
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 61 27,999
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 61 27,999
วันที่ 23 - 27 ต.ค. 61   24,999** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ท่าน**