ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า OSAKA WAKAYAMA KYOTOซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN) 6วัน4คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า OSAKA WAKAYAMA KYOTOซุปตาร์ แมวเหมียว (AUTUMN) 6วัน4คืน XJ
ราคา: 28,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-XJ62
วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า
ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
สายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 28,888
 
30 กันยายน-05 ตุลาคม 2561 = 28,888.-
01-06 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
04-09 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
05-10 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
06-11 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
07-12 ตุลาคม 2561 = 31,888.-
08-13 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
09-14 ตุลาคม 2561 =33,888.-
10-15 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
11-16 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
12-17 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
13-18 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
14-19 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
16-21 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
17-22 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
18-23 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
19-24 ตุลาคม 2561 = 34,888.-
20-25 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
21-26 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
22-27 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
23-28 ตุลาคม 2561 = 33,888.-
24-29 ตุลาคม 2561 = 30,888.-
25-30 ตุลาคม 2561 = 30,888.-
26-31 ตุลาคม 2561 =30,888.-
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 = 30,888.-
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน2561 = 30,888.-
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 = 30,888.-
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 = 30,888.-
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2561 = 30,888.-
01-06 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
02-07 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
03-08 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
04-09 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
05-10 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
06-11 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
07-12 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
08-13 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
09-14 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
10-15 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
11-16 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
12-17 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
13-18 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
14-19 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
15-20 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
16-21 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
17-22 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
18-23 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
19-24 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
20-25 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
21-26 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
22-27 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
23-28 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
24-29 พฤศจิกายน 2561 =29,888.-
25-30 พฤศจิกายน 2561 = 29,888.-
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 = 29,888.-
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 = 31,888.-
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 = 31,888.-
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 = 31,888.-
30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2561 = 31,888.-