ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ 5วัน3คืน
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21-XJ65
ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ 
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
สายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) 
เดินทางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 23,888
 
26-30 กันยายน 2561 =23,888.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 =24,888.-
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 =27,888.-
01-05 ตุลาคม 2561 =27,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 =27,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 =27,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 =27,888.-
05-09 ตุลาคม 2561 =27,888.-
06-10 ตุลาคม 2561 =27,888.-
07-11 ตุลาคม 2561 =27,888.-
08-12 ตุลาคม 2561 =27,888.-
09-13 ตุลาคม 2561 =31,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 =31,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 =31,888.-
12-16 ตุลาคม 2561 =31,888.-
13-17 ตุลาคม 2561 =31,888.-
14-18 ตุลาคม 2561 =27,888.-
15-19 ตุลาคม 2561 =27,888.-
16-20 ตุลาคม 2561 =27,888.-
17-21 ตุลาคม 2561 =27,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 =27,888.-
19-23 ตุลาคม 2561 =31,888.-
20-24 ตุลาคม 2561 =31,888.-
21-25 ตุลาคม 2561 =31,888.-
22-26 ตุลาคม 2561 =31,888.-
23-27 ตุลาคม 2561 =31,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 =27,888.-
25-29 ตุลาคม 2561 =27,888.-
26-30 ตุลาคม 2561 =27,888.-
27-31 ตุลาคม 2561 =27,888.-
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 =27,888.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 =27,888.-
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 =27,888.-
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 =27,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 = 26,888.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
18-22 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 =26,888.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 =26,888.-