ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8วัน โดย TK บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8วัน โดย TK บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41-WOW
พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
โชว์ระบำหน้าท้อง
 
เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561
ราคา 32,900.- บาท
มิถุนายน 09-16มิ.ย.
 
กรกฎาคม 06-13ก.ค./07-14ก.ค./08-15มี.ค.
ตุลาคม 06-13ต.ค./08-15ต.ค./15-22ต.ค./27ต.ค.-03พ.ย.
28ต.ค.-04พ.ย.
 
พฤศจิกายน 03-10พ.ย./04-1พ.ย./10-17พ.ย./11-18พ.ย./17-24 พ.ย.
18-25พ.ย./24พ.ย.-01ธ.ค./25พ.ย.-02ธ.ค.
 
ราคา 33,900.- บาท
ธันวาคม 01-08ธ.ค./02-09ธ.ค./03-10ธ.ค.61
 

 
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 5,000.- บาท
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้