ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน EK

ทัวร์ยุโรป  เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์  7วัน EK
ราคา: 40,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT53-EK013
มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน
ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
 
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 
เดินทาง พ.ค. - ส.ค.2561
ราคา 40,900
พฤษภาคม
2561 24-30 พ.ค. 61
28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
มิถุนายน 
2561 20-26 มิ.ย. 61
 
ราคา 41,900
กรกฎาคม
2561 4-10 / 22-28 /25-31
สิงหาคม
2561 8-14 ส.ค. 61 41,900