ทัวร์แอฟริกา ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ทัวร์แอฟริกา ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
ราคา: 66,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06-JNB-SQ001
ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้
ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain
เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY***
***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร รวมทั้งชิมเนื้อสัตว์ป่านานาชนิด*** 
สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม) ต้องมีสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น
 
กำหนดการเดินทาง                                                                          
วันที่   27 มิ.ย.-4 ก.ค. 61 ราคา66,900.-
วันที่   25 ก.ค.-1 ส.ค. 61 ราคา66,900.-
วันที่   15-22 ส.ค., 29 ส.ค.-5 ก.ย. 61 ราคา66,900.-
วันที่   12-19, 19-26 ก.ย. 61 ราคา66,900.-
วันที่   10-17, 24-31 ต.ค. 61 ราคา69,900.-
วันที่   07-14, 21-28 พ.ย. 61 ราคา69,900.-
วันที่   05-12 ธ.ค. 61 ราคา69,900.-