ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลดทั้งเกาะ 4วัน2คืน พักฮ่องกง 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน ส.ค. - ก.ย. 61

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลดทั้งเกาะ   4วัน2คืน พักฮ่องกง 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน ส.ค. - ก.ย. 61
ราคา: 8,558 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
เสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... วัดหวังต้าเซียน
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ซิตี้เกตเอาท์เลต / ถนนนาธาน
 
เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)
วันเดินทางและราคา 
24 – 27  สิงหาคม 2561 ราคา 8,558
31 สิงหาคม – 3กันยายน 2561 ราคา 8,558
14 – 17 กันยายน 2561 ราคา 8,558