ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย โดย บางกอกแอร์เวย์ PG

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย โดย บางกอกแอร์เวย์ PG
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_LAO01_PG

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
เดินทางวันที่ 

3 ส.ค.61- 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61- 12 ส.ค.61
11 ส.ค.61- 13 ส.ค.61
24 ส.ค.61- 26 ส.ค.61
31 ส.ค.61- 2 ก.ย.61

14 ก.ย.61- 16 ก.ย.61
21 ก.ย.61- 23 ก.ย.61
28 ก.ย.61- 30 ก.ย.61


***หมายเหตุ*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)