ทัวร์ญี่ปุ่น XJ96 Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ96 Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6วัน 4คืน
ราคา: 32,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT 05 _ XJ96
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา 
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น
โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ
เมืองบิเอะ – Patchwork road  - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond
อาซาฮิคาว่า - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - 
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 
สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

 
12 - 17 Jun 2018 34,888 
13 - 18 Jun 2018 32,888 
19 - 24 Jun 2018 34,888 
20 - 25 Jun 2018 33,888 
26 Jun - 01 Jul 2018 35,888 
27 Jun - 02 Jul 2018 34,888 
03 - 08 Jul 2018 38,888 
04 - 09 Jul 2018 36,888 
10 - 15 Jul 2018 39,888 
11 - 16 Jul 2018 39,888 
17 - 22 Jul 2018 39,888 
18 - 23 Jul 2018 39,888 
24 - 29 Jul 2018 39,888 
25 - 30 Jul 2018 39,888 
31 Jul - 05 Aug 2018 39,888 
01 - 06 Aug 2018 35,888 
08 - 13 Aug 2018 39,888 
14 - 19 Aug 2018 36,888 
15 - 20 Aug 2018 35,888 
21 - 26 Aug 2018 36,888 
22 - 27 Aug 2018 35,888 
28 Aug - 02 Sep 2018 36,888 
29 Aug - 03 Sep 2018 34,888 
04 - 09 Sep 2018 35,888 
05 - 10 Sep 2018 35,888 
11 - 16 Sep 2018 35,888 
12 - 17 Sep 2018 33,888 
18 - 23 Sep 2018 35,888 
19 - 24 Sep 2018 34,888 
25 - 30 Sep 2018 35,888 
26 Sep - 01 Oct 2018 34,888