​ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS BY TK

​ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS BY TK
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 
!!! ราคาเพียง  49,900.- บาท !!!
โปรโมชั่นเพียง 4 กรุ๊ปเท่านั้น 

กำหนดการเดินทาง
25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562 
27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562 


เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร์ สกี 8 วัน
การชำระเงิน          
งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด     ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง