ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN 4D2N เดินทาง 31 ส.ค. - 30 พ.ย.18

ทัวร์เกาหลี  KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN 4D2N เดินทาง 31 ส.ค. - 30 พ.ย.18
ราคา: 11,300 บาท
รหัสทัวร์: DPT07
โดยสายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY  

เกาะนามิ /บลูเฮาส์ /พระราชวังถ็อกซูกุง/คลองชองเกชอน/จตุรัสกวางฮวามุน
โซลโล 7017/ศูนย์น้ำมันสน/ศูนย์รวมเครื่องสำอาง/ช็อปปิ้งฮงแด/ล๊อตเต้ โซลสกาย
ล๊อตเต้เวิลด์/ศูนย์โสม/ร้านค้าสมุนไพร/N Tower/ดิวตี้ฟรี/ตลาดเมียงดง/ร้านละลายเงินวอนอัตราค่าบริการ

*เนื่องจากโปรแกรมตัวนี้เป็นราคาโปรโมรชั่น สนใจเดินทางวันไหนแจ้งเจ้าหน้าที่เช็คที่และราคาทางไลน์@ได้เลยคะ
*ราคาค่าทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป